Redes Internacionais

A Universidade Aberta é membro das seguintes redes internacionais:

AASHE – Association for the Advancement of Sustainability in Higher Education

AIESAD – Asociación Iberoamericana de Educación Superior a Distancia

AULP – Associação das Universidades de Língua Portuguesa

EADPLP – Associação de Educação a Distância dos Países de Língua Portuguesa

EADTU – European Association of Distance Teaching Universities

EDEN DLE – European Distance and E-Learning Network Digital Learning Europe

EUA – European University Association

GDLN – Global Development Learning Network

GUIDE – Global Universities in Distance Education

ICDE – International Council for Open and Distance Education

UNAI – United Nations Academic Impact